FI / Sovellukset
Sovellukset

Erilaisia melun, tärinän ja sisäilman mittaussovelluksia on hyvin paljon. Ne vaativat useimmiten erikoisosaamista ja sopivia mittalaitteita sekä mittausantureita.  Äänen ja melun osalta yleisimpiä mittaussovelluksia ovat

 • ympäristömelu
  • moottoriradat
  • tieliikenne
  • raidemelu
  • ampumaradat
  • tuulivoimaloiden melut
 • rakennusakustiikka
 • työpaikkamelu
 • tuotekehitys
 • tuotetestaus

Tärinän mittaukset liittyvät pääsääntöisesti koneiden kunnonvalvontaan. Viime aikoina on kuitenkin ryhdytty kiinnittämään huomiota enemmän ja enemmän myös tärinän haittavaikutuksiin ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Tätä kautta myös tärinän mittauslaitteet ja mittaussovellukset ovat kehittyneet.

Verkkosivujen sovellusosioon pyrimme keräämään tietoja erilaisista mittaussovelluksista ja mittausjärjestelyistä sekä kertomaan mittaustulosten käyttötarkoituksista ja tavoista.