FI / Mittalaitteet / Sisäilman laatu / CO/CO2-mittarit
CO/CO2 -mittarit

Korkea hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja näiden seurauksena työtehon alenemista. Korkeat pitoisuudet sisäilmassa on hyvä indikaattori ilmastoinnin riittämättömyydestä. Jos pitoisuudet ovat lähellä ulkoilman tasoa, niin silloin ilmastoinnin teho on liian suuri ja sitä säätämällä on mahdollisuus säästää energiakustannuksissa.

Tarjoamme laadukkaita sisäilman mittalaitteita hiilidioksidin mittaamiseen ja hyödyllisiä hiilidioksidin näyttölaitteita, mitkä antaa näkyvän varoituksen pitoisuuksien noustessa yli raja-arvojen.GrayWolf Direct- ja AdvancedSense IAQ
Sisäilman laatu mittauksetGraywolfin Direct- ja AdvancedSense Indoor Air Quality laiteratkaisut mahdollistavat tehokkaan ja nopean sisäilman laadun mittaukset. Löydä...
Lue lisää