FI / Mittalaitteet / Melu ja ääni / Monikanavaratkaisut
Monikanavaratkaisut

Rion RIONOTE monikanavaratkaisuPC-pohjaiset monikanavajärjestelmät tulevat yhä suositummiksi joustavuutensa, tehokkuutensa ja helppoutensa ansiosta. Ne sopivat parhaiten sovelluksiin, joissa halutaan kerätä mittaustietoja useilta antureilta yhtäaikaisesti. Mittalaitteesta riippuen mittauskanavia näissä laitteistoissa on 2 - 40 kanavaa.

Järjestelmiin voidaan liittää erilaisia antureita, kuten:

 • mikrofoneja
 • tärinäantureita
 • lämpötila-antureita
 • kierrosnopeusantureita
 • muita mm. ICP-liityntään pohjautuvia antureita

Sovellukset

 • Äänitason mittaukset
 • Ympäristömelun mittaukset
 • Taajuusanalyysi
 • Intensiteettimittaukset
 • Äänitehotason mittaukset
 • Order analysis
 • Ajoneuvojen ohiajomittaukset
 • Rakennusakustiikka
 • Rakennusten tärinämittaukset
 • Ihmiskehon tärinämittaukset
 • Psykoakustiikka
 • Testaus ja laadun valvonta
 • Tärinäanalyysi
 • Moodianalyysi
 • Roottorin tasapainoitus
 • Demo ja koulutus