FI / Mittalaitteet / Melu ja ääni / Meluannosmittarit
Meluannosmittarit

Larson and davis spark tuoteperheMeluannosmittarit ovat keveitä, käyttäjän vyöhon kiinnitettäviä tai työvaatteen taskuun laitettavia laitteita, joilla mitataan käyttäjän työssään päivän aikana kokemaa melualtistusta. Laitteesta lähtee noin metrin mittainen kaapeli, jonka päässä oleva mikrofoni kiinnitetään klipsillä normaalisti lähelle korvaa esim. takin tai haalarin kaulukseen. Mittauksen pituus on normaalisti 6 - 8 tuntia, joka on riittävän pitkä jotta melualtistuksesta saadaan tarpeeksi kattava kuva.

Meluannosmittaukset ovat tärkeitä mittauksia työntekijöiden melualtistuksen määrittämisessä.

Lainsäädännössä (Asetus 85/2008) työnantajalle asetetaan velvoitteita mittauksien suorittamiselle ja toimenpiteisiin ryhtymisestä, ohessa yhteenveto:

Raja-arvot Nimitys Toimenpiteet raja-arvon ylittyessä
LeQ 80 dB(a) ja huippuarvo(Cpeak) 135 dB Alempi toiminta-arvo Jos työntekijän työpäivän melualtistus ylittää alemmat toiminta-arvot, työntekijällä on oikeus saada työnantajalta henkilökohtaiset kuulonsuojaimet. Alempien toiminta-arvojen ylittyessä työntekijällä on myös oltava mahdollisuus käydä ennaltaehkäisevässä audiometrisessä kuulotestissä, mikäli melutilanteen mittaukset ja arviointi osoittavat terveydelle aiheutuvaa riskiä.
LeQ 85 dB(A) ja
huippuarvo(Cpeak) 137 dB

Ylempi toiminta-arvo

Melualtistuksen ylittäessä ylemmät toiminta-arvot (tai ollessa niiden tasalla), työntekijälle tulee velvollisuus kuulonsuojaimien käyttöön. Työntekijällä on tällöin myös oikeus lääkärin (tai muun riittävän pätevän henkilön valvonnassa) suorittamaan säännölliseen kuulontarkastukseen. Ylemmän toiminta-arvon ylittyessä työnantajan tulee laatia ja toteuttaa meluntorjuntaohjelma, jolla pyritään alentamaan melu alle 85 dB(A) tason.

LeQ 87 dB(A) ja

huippuarvo(Cpeak) 140 dB.Arvot kuulosuojainten kanssa.

Raja-arvo

Jos työntekijän altistuminen melulle ylittää raja-arvon, on työnantajan ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin altistuksen vähentämiseksi alle raja-arvon.

Työnantajan on selvitettävä raja-arvon ylittymisen syyt ja tehtävä tarpeelliset muutokset suojaus- ja ennaltaehkäisytoimenpiteissä, jotta ylitys ei toistu.

Spark 706Larson & Davis Spark-tuoteperhe

  • Valikoimassa on useita malleja eri tarpeisiin.
  • Huippumoderni tuoteperhe meluannoksen mittauksiin säännöllisesti.
  • Tuottaa kattavat raportit, tekee loggauksen valitulla resoluutiolla, ohjelmointi ja raporttien teko on ylivoimaisen helppoa Blaze-ohjelman avulla
  • Yhteys laitteeseen infrapunalinkillä. Sopii myös räjähdysvaarallisiin tiloihin.
  • Paristojen, ( 2 x AA) kesto uskomattomat 100 tuntia (ei 705/705 +)
  • Kestävä kotelo koviin olosuhteisiin
  • Laitteelle on myös ATEX luokitus, katso linkki alla

Katso uusin esite (PDF 2,0 MB)

Tärkeimmät mallit

Malli Näyttö Näppäimistö Blaze yhteensopiva Asetukset ja raportit  PC:llä Aikahistoria
Spark 703 Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä
Spark 704 Kyllä Kyllä Ei Ei Ei
Spark 706 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Kuljetus- ja säilytyslaukku on suositeltava lisävaruste. Siihen mahtuu mittarin lisäksi kalibraattori ja varaparistot. Laukku on taattua Pelicase laatua.

 

 

Lisätietoja Larson Davis Spark -meluannosmittareista suomeksi Lisätietoja Larson Davis Spark -meluannosmittareista englanniksi Spark sopii myös räjähdysvaarallisiin tiloihin - lue lisää